The Golden Fruit


As I rode out one winter's day
Through the silver arches
I spied a lady in a silver dress
And I heard her whisper

We got a plan and we're gonna do bad
We got a plan and we're gonna do bad
We got a plan, gonna make them mad

As I rode down to the dock one day
At the river's edge
I spied a ship filled with young girls
Who impart what they said

We got a plan and we're gonna do bad
We got a plan and we're gonna do bad
We got a plan, gonna make them mad

As I rode out through the wharf one day
I spied a golden apple
The darkest prophet appeared to me
And said there would be trouble

'Cause we've been aching for oh so long
And we've been trying for oh so long
And we've been aching for oh so long

We got a plan and we're gonna do bad
We got a plan and we're gonna do bad
We got a plan, gonna make them madCaptcha
Piosenkę Mary Timony The Golden Fruit przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Golden Fruit, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Golden Fruit. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Mary Timony The Golden Fruit w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.