Vento D'Estate


feat Niccolò Fabi

Ho lasciato scappar via l'amore
L'ho incontrato dopo poche ore
E tornato senza mai un lamento
E cambiato come cambia il vento

Vento d'estate
Io vado al mare voi che fate
Non mi aspettate
Forse mi perdo

Ho pensato al suono del suo nome
A come cambia in base alle persone
Ho pensato a tutto in un momento
Ho capito come cambia il vento

Vento d'estate
Io vado al mare voi che fate
Non mi aspettate
Forse mi perdo

Ho lasciato scappar via l'amore
L'ho incontrato dopo poche ore
E tornato senza mai un lamento
E cambiato come cambia il vento

Ho pensato al suono del suo nome
A come cambia in base alle persone
Ho pensato a tutto in un momento
Ho capito come cambia il vento

Vento d'estate
Io vado al mare voi che fate
Non mi aspettate
Forse mi perdo

Vento d'estate
Io vado al mare vado al mare
Non mi aspettare
Mi sono persoCaptcha
Piosenkę Max Gazze Vento D'Estate przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Vento D'Estate, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Vento D'Estate. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Max Gazze Vento D'Estate w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.