Damaged


Get yourself a razor blade
Get yourself a video
Drown your thoughts with J
Masquerade your misery
No need to hide your attitude
No ones here to listen
Scrambled thoughts, now scrambled eggs
Your nostrils caked and gustened
Floating in your cosmic sewer
Of love, peace and horse manure
You decide to hitch a ride with
Captain Kaos on pesticide
Fill your head with empty thoughts
Of mistletoe and sugar plum demons
Stoke the furnance, the flame glows brighter
Laughing as your face grows whiter

No need to hide your solitude
When no one ever listens
Building your own arsenal
Of hatred and misgivings
You're fucking damagedCaptcha
Piosenkę M.O.D. Damaged przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Damaged, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Damaged. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę M.O.D. Damaged w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.