Jim Gorden


Jim Gorden, the man who was insane
Jim Gorden, had Glaxo in his brain

Jim Gordon was insane
He took his mother's life
He used the hammer first
So she wouldn't feel the knife
He's gone insane
He's lost his mind

The voices in his head
Prove the bastard nuts
He bashed his mother's head in
Because she killed Paul Lynd

He couldn't play the drums
Cause people moved his hand
Was he just a mad man
We may never understand
He's gone insane
He's lost his mind

The voices in his head
Prove the bastard nuts
He bashed his mother's head in
Because she killed Paul Lynd

MOSH

Jim Gorden was insane
He took his mother's life
He used the hammer first
So she wouldn't feel the knife

He's gone insane, he's lost his mind
He couldn't play his drums
Cause people moved his hands
Was he just a mad man
We may never understandCaptcha
Piosenkę M.O.D. Jim Gorden przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Jim Gorden, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Jim Gorden. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę M.O.D. Jim Gorden w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.