Anything For You


Anything for you
Though you're not here
Since you said we're through
It seems like years
Time keeps draggin on and on
And forever's been and gone
Still I can't figure what went wrong

And I'd do anything for you
I'll play your game
You've hurt me through and through
But you can have your way
I can pretend each time I see you
That I don't care and I don't need you
And though you'll never see me cryin'
You know inside I feel like dying

I'd still do anything for you
In spite of it all
I've learned so much from you
You made me strong
Don't you ever think that I don't love you
That for one minute I forgot you
But sometimes things don't work out right
And you just have to say goodbye
I hope you find somone to please you
Somone who'll care and never leave you
But if that someone ever hurts you
You just might need a friend to turn to

And I'd do anything for you
I'll give you up
If that's what I should do
To make you happy
I can pretend each time I see you
That I don't care and I don't need you
And though inside I feel like dying
You know you'll never see me crying

Don't you ever think that I don't love you
That for one minute I forgot you
But sometimes things don't work out right
And you just have to say goodbye

Don't wanna say goodbye

Don't you ever think that I don't love you
That for one minute I forgot you
But sometimes things don't work out right
And you just have to say goodbye
I hope you find somone to please you
Somone who'll care and never leave you
But if that someone ever hurts you
You just might need a friend to turn to

I will do anything for youCaptcha
Piosenkę Nina Anything For You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Anything For You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Anything For You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Nina Anything For You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.