Weekend In New England


Last night, I waved goodbye
Now, it seems year
I'm back in the city
Where nothing is clear
But thoughts of me --holding you
Bringing us near

And tell me
When will our eyes meet
When can I touch you
When will this strong yearning end
And when will I hold you again

Time in new england
Took me away
To long rocky beaches
--and you, by the bay
We started a story
Whose end must now wait

And, tell me
When will our eyes meet
When can I touch you
When will this strong yearning end
And when will I hold you again

I feel the change comin'
--i feel the wind blow
I feel brave and daring
I feel my blood flow
With you
I can bring out
All the love, that I have
With you there's a heaven
So earth ain't so bad

And tell me
When will our eyes meet
When can I touch you
When will this strong yearning end
And when will I hold you again againCaptcha
Piosenkę Nina Weekend In New England przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Weekend In New England, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Weekend In New England. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Nina Weekend In New England w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.