Cool With You


Late last night
I was goin through some old things
When I Saw a picture of you and my best friend
It reminded me of day when you were mine
You had a way that always let me hear with a smile
I want those sweet days back agian
Cause baby

[Chorus:]

It's sunny day
But you're not around
That dog gone rain might as well be pouring down
It's such a shame
Cause your heart on the ground
Just wanna be cool with you again

Sometimes I sit By the fire and reminice
About the time we spent infront of it
And that old flame will never be the same
Until you come back and rekindle it
I just wanna share my heart with you again
Cause babe

[Chorus]

I fall asleep at night
And often see you here
In my dreams
Holding me
But then I wake up and I realize that you're
Not here with me
It hurts so much
I gotta have you back babeCaptcha
Piosenkę Nina Cool With You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cool With You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cool With You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Nina Cool With You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.