Does He Know?


Liam:
He knows about you in every way
He's memorized every part of your face
Inside and out, baby, head to toe
Yeah, he knows everything there is to know

Harry:
Your secret tattoo, the way you change moods
The songs that you sing when you're all alone
Your favorite band, the way that you dance
But baby, baby

Chorus (All):
Does he know you can move it like that?
Woah-oh
Does he know your out and I want you so bad
Woah-oh

Zayn:
Tonight, you're mine, baby

All:
Does he know that you'll never go back?, oh
Does he know?

Liam:
I catch your eye then you turn away
But there's no hiding the smile on your face
Inside and out, baby, head to toe
He's not around, girl, you let me know

Niall:
Your secret tattoo, the way you change moods
The songs that you sing when you're all alone
He knows how you dance in front of your friends
But baby, baby

Chorus (All):
Does he know you can move it like that?
Woah-oh
Does he know your out and I want you so bad
Woah-oh

Zayn:
Tonight, you're mine, baby

Chorus (All):
Does he know that you'll never go back?, oh
Does he know?

Louis:
He'll never know
The way you lie when you look at me
So keep trying but you know I see
All the little things that who make you who you are
So tell me girl

Liam:
Does he know you can move it like that?
Does he know that you'll never go back?, woah

Chorus (All):
Does he know you can move it like that?
Woah-oh
Does he know your out and I want you so bad
Woah-oh

Zayn:
Tonight, you're mine, baby

Chorus (All):
Does he know that you'll never go back?
Does he know?Captcha
Piosenkę One Direction Does He Know? przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Does He Know?, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Does He Know?. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę One Direction Does He Know? w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.