I Want


Give you this, give you that
Blow a kiss, take it back
If I look inside your brain
I would find lots of things
Clothes, shoes, diamond rings
Stuff that's driving me insane

You could be preoccupied
Different date, every night
You just got to say the word
You're not into them at all
You just want materials
I should know because I've heard
When girls say...

I want, I want, I want, but that's crazy
I want, I want, I want, and that's not me
I want, I want, I want, to be loved by you

You've got everything you need
But you want accessories
Got to hold it in your hand
If I change the world for you
I bet you wouldn't have a clue
Don't you know that I can't stand it
When girls say...

I want, I want, I want, but that's crazy
I want, I want, I want, and that's not me
I want, I want, I want, to be loved by you

And now the girls say

I want, I want, I want, but that's crazy
I want, I want, I want, and that's not me
I want, I want, I want, to be loved by you

Be loved by you
I wanna, I stay true
I wanna, if you knew
What you put me through
But you want, you want, you want me to love you too

I want, I want, I want, but that's crazy
I want, I want, I want, but that's not me
I want, I want, I want, to be loved by you

Oh, now the girls say

I want, I want, I want, but that's crazy
I want, I want, I want, and that's not me
I want, I want, I want, to be loved by you

I want, I want, I want, another girl to say
I want, I want, I want, and that's crazy
I want, I want, I want, to be loved by youCaptcha
Piosenkę One Direction I Want przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Want, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Want. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę One Direction I Want w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.