Save You Tonight


I, I wanna save your
Wanna save your heart, tonight
He'll only break ya
Leave you torn apart, oh
It's a quarter at three can't sleep at all
You are so overrated
If you told me to jump, I'd take the fall
And he wouldn't take it
All that you want is under your nose, yeah
You should open your eyes but they stay close, close
I, I wanna save your
Wanna save your heart, tonight
He'll only break ya
Leave you torn apart, oh
I can't be no superman,
But for you I'll be super human
I, I wanna save ya, save ya, save ya tonight
Oh now you're at home
And he don't call
Cause he don't adore ya
To him you're just another doll
And I try to warn ya
What you want, what you need
Has been right here, yeah
I can see that you're holding back those tears, tears
I, I wanna save your
Wanna save your heart, tonight
He'll only break ya
Leave you torn apart, oh
I can't be no superman,
But for you I'll be super human
I, I wanna save ya, save ya, save ya tonight

I, I wanna save your
Wanna save your heart, tonight
He'll only break ya
Leave you torn apart, oh
I can't be no superman,
But for you I'll be super human
I, I wanna save ya, save ya, save ya tonightCaptcha
Piosenkę One Direction Save You Tonight przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Save You Tonight, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Save You Tonight. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę One Direction Save You Tonight w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.