Nobody Compares


You're so pretty
When you cry
When you cry
Wasn't ready
To hear you
Say goodbye
Now you're tearing me apart
Tearing me apart
You're tearing me apart

You're so London
Your own style
Your own style
We're together
We're so good
So, girl, why
Are you tearing me apart?
Tearing me apart
You're tearing me apart

Did I do something stupid?
Yeah, girl, if I blew it
Just tell me what I did
Let's work through it
There's gotta be some way
To get you to want me
Like before

Cause no one ever looked
So good in a dress
And it hurts
Cause I know you won't be
Mine tonight
No one ever makes me
Feel like you do
When you smile
Baby, tell me how to
Make it right
Now, all of my friends say
It's not really worth it
But even if that's true
No one in the world
Could stop me
From not moving on
Baby, even if I wanted to
Nobody compares to you

We're so Paris
When we kiss
When we kiss
I remember
The taste of
Your lipstick
Now you're tearing up my heart
Tearing up my heart
You're tearing up my heart

Did I do something stupid?
Yeah, girl, if I blew it
Just tell me what I did
Let's work through it
There's gotta be some way
To get you to want me
Like before

Cause no one ever looked
So good in a dress
And it hurts
Cause I know you won't be
Mine tonight
No one ever makes me
Feel like you do
When you smile
Baby, tell me how to
Make it right
Now, all of my friends say
It's not really worth it
But even if that's true
No one in the world
Could stop me
From not moving on
Baby, even if I wanted to
Nobody compares to you

Nobody compares to you

There's gotta be some way
To get you to want me
Like before

Cause no one ever looked
So good in a dress
And it hurts
Cause I know you won't be
Mine tonight
No one ever makes me
Feel like you do
When you smile
Baby, tell me how to
Make it right
Now, all of my friends say
It's not really worth it
But even if that's true
No one in the world
Could stop me
From not moving on
Baby, even if I wanted to
Nobody compares to youCaptcha
Piosenkę One Direction Nobody Compares przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Nobody Compares, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Nobody Compares. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę One Direction Nobody Compares w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.