Impossible


Call me crazy in the head
Call me numb and stupid
A piece of me has snapped because of all that

Some time ago I found clear sight
How can you win if you don't fight?
So I lost ability to cry about it

It's impossible
The more I slip, the more I say that it's impossible
Every time I wake"¦

I had a dream about a wall that fell and broke the circle
The skies above came crumbling Shit I'm a poet now
I wasn't scared, because you were there
High up in our favourite tree
Waking up and wondering why it can't be

It's impossible
The more I slip, the more I say that it's impossible
Every time I wake it's you that fades away

And every time again we tried, it blew up in our faces
It's not OK for me to stay
Close the book and go away, just don't stay

Call me crazy in the head
Call me numb and stupid
Call my mother just to verify it

I'm impossible
The more I slip, the more I say that I'm impossible
Every time I wake it's you that fades away

And every time again we tried, it blew up in our faces
It's not OK for me to stay
And every time again we tried, it blew up in our faces
It's not OK for me to stay
And every time again we saw the look in our own faces
Eternity is where we'll seeCaptcha
Piosenkę Racoon Impossible przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Impossible, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Impossible. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Racoon Impossible w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.