2 The Sky


Its amazing the way the darkness falls
And the truth out there is cold
And nothing to keep you warm
Jealousy and lies within me
I got a feeling the sun wont shine today
And I gotta to know right now
Will I be rich, have everything I want
I stop myself and look to the sky

Oh I got to give myself up to the sky
The only truth is in the sky

Nobody else can tell cause Im stuck in a spell
Of greed and anger and hate
Oh I tried I tried I tried to rise above it
But it comes right back
Creeps up on me and it hits me
Double time

This can't be my fate
Its never too late
I wake up holding on to this pain
And there's nothing else I can do
But 2 give myself up to the sky

When u ask yourself
Hey why me and why not me?
When you're down on your knees
Look 2 the sky
Just look 2 the sky
You don't need no faster car
Or no bigger house
All u really need is friends and love
Hey come on home
Just throw up your hands
Throw up your heart
All u really need is love
Im comin home
So come on homeCaptcha
Piosenkę Robin Thicke 2 The Sky przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke 2 The Sky, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki 2 The Sky. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Robin Thicke 2 The Sky w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.