Take Me Away


You should have been there when
The time was right for the music to begin
You shoulda been there when
That band of gypsies started rollin' in
You should seen it
You'da swore for sure the circus came to town
There were ladies ridin' bareback
And the mystery man
All painted like a clown
You should seen October feelin'
Like I never felt before
Flashin up New England skies
Like the fires of the revoluntionary war
You shoulda heard the music comin' down
Like the hardest rain that ever fell
Wakin' up in the afternoons
With a hundred lovers feedin' in the same motel

Take me away take me away take me away
Take me away take me away take me away
Take me away take me away take me away
Take me away take me away take me away

To the place where the greatest
Show on earth is playin' high on your highway
You shoulda seen me I've been told
I had a smile upon my face
Slippin' from state to state
Endin' up in a drunken state of grace
It wasn't very long ago
I used to say this kind of life is rough
You shoulda been there
But I can tell you even that was not enough

Take me away take me away take me away
Take me away take me away take me away
Take me away take me away take me away
Take me away take me away take me awayCaptcha
Piosenkę Roger Mcguinn Take Me Away przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Take Me Away, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Take Me Away. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Roger Mcguinn Take Me Away w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.