No Regrets


Sammy's sleep was short that night
He heard a sound turned on the light
He was all alone in there
All the noises had him scared
He made his way down the stairs
Then the sounds were everywhere
He grabbed his daddy's gun
Felt safe from everyone
It's dangerous
In no man's land
So dangerous
His hands were shakin' but he wouldn't dare
Look through the curtains cause he was so scared
People running from the shop
A fire burning down the block
He saw their faces, but they looked so mad
Whatever happened he knew it was bad
He was so alone in there
The sky was bright, smoke filled the air
No one gives a damn
Living in no man's land
No one understands
Living in a no man's land
Said they'd be home, but they weren't there
Where did they go, don't they care
To be a child alone that night
Can you imagine what that's like
One little boy forced to hide
Became a man from what he saw that night
They reached into Sammy's eyes
And took away his smileCaptcha
Piosenkę Saga No Regrets przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke No Regrets, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki No Regrets. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Saga No Regrets w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.