Snake Oil


(instrumental)

a) We Hope You're Feeling Better (The Test)

We hope you're feeling better
We know you've been under the weather
We can put you back together
But nothing will last forever
We hope you're feeling better
You're a little bit under the weather
Would you want to live forever?Captcha
Piosenkę Saga Snake Oil przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Snake Oil, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Snake Oil. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Saga Snake Oil w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.