Snake Oil


(instrumental)

a) We Hope You're Feeling Better (The Test)

We hope you're feeling better
We know you've been under the weather
We can put you back together
But nothing will last forever
We hope you're feeling better
You're a little bit under the weather
Would you want to live forever?Captcha
Liedje Saga Snake Oil is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Snake Oilmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Saga Snake Oil downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Snake Oil in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.