Simca


little blue bom
is waiting for me
i sit right down and turn the key
she starts to roll
burning down the west highway
she's goin' to where she belongs
don't tell me she's just a car
slip sliding along
my stomach
we make a stop at chez denny
i'm all filled up
Simca

feeling sick again
going to someplace where she belongs
don't tell me she's just a car
rolling down the road
the red light starts to shine
i slow it down
can't push too hard
because she might complain
you know where that will leave me tomorrow
don't tell me she's just a car
there is where she'll stayCaptcha
Piosenkę Samiam Simca przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Simca, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Simca. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Samiam Simca w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.