Cruel


How can you be so indifferent
I can't believe you meant what you said
I may not be your dreamy prince
But I don't deserve any of this
So hey Hey
You don't have to be cruel
You don't have to use those words
For long I?ve been a fool
But now i can see clearly who
Comes first
We used to go out and drift away
You always had nice things to say
Now we don't even talk anymore
Nothing is like it was before
But hey Hey
You don't have to be cruel
You don't have to use those words
For long I've been a fool
But now I can see clearly who
Comes firts
Those words comes firstCaptcha
Piosenkę Silence 4 Cruel przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cruel, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cruel. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Silence 4 Cruel w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.