A Real Man


don't you wanna feel it inside
they say that it feels so nice
all girls should have
a real man
should i buy it? i don't wanna
i don't wanna join yr clu
i don't want your kind of love
if you had it in your thighs
you'll see that it feels so nice
"you wait, you'll cum every time"
i'm not that dum
i don't wannaCaptcha
Piosenkę Sleater-Kinney A Real Man przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke A Real Man, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki A Real Man. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Sleater-Kinney A Real Man w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.