Buy Her Candy


hey don't you wanna
run and call her name
if i buy her candy
will she know who i am
she's famous
she's the best
cannot lay
my heart to rest
she is selfish
she is kind
no one can say
she is mine
like water like spring
fickle fancy fickle girl
rain down from the sky
when i need you the mostCaptcha
Piosenkę Sleater-Kinney Buy Her Candy przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Buy Her Candy, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Buy Her Candy. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Sleater-Kinney Buy Her Candy w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.