Abilene


Abilene, Abilene
Prettiest town I ever seen
Folks down there don't treat you mean
In Abilene, my Abilene

I sit alone most every night
Watch them trains roll out of sight
Wish that they were carryin' me
To Abilene, my Abilene

Crowded city, ain't nothin' free
Nothin' in this town for me
Wish to God that I could be
In Abilene, my Abilene

How I wish that train would come
Take me back where I come from
Take me where I want to be
In Abilene, my Abilene

Rotgut whiskey numbs the brain
If I stay here I'll go insane
Think I need a change of scene
To Abilene, my Abilene

Outside my window cold rain falls
Sit here starin' at the walls
If I was home, I'd be serene
In Abilene, my AbileneCaptcha
Piosenkę Sonny James Abilene przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Abilene, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Abilene. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Sonny James Abilene w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.