Heaven Says Hello


Heaven says hello every morning when the sun says hi I've come to spend the day
Heaven says hello with the songbirds and the little flowers that nod along my way
And when the day is through and I hurry home to you
As the twilight steals across the golden skies
Heaven says hello when you kiss me and I look into the blue of your eyes
[ choir ]
Heaven says hello when you kiss me and I look into the blue of your eyes
And I look into the blue of your eyesCaptcha
Piosenkę Sonny James Heaven Says Hello przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Heaven Says Hello, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Heaven Says Hello. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Sonny James Heaven Says Hello w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.