Talent Is An Asset


Albert is smart, he's a genius
Watch Albert putter, an obvious genius
Someday he will reassess the world
And he'll still have time for lots of girls

When he grows up, he'll remember us
When he grows up, we are sure that he'll remember us
We made sure that Albert wore his mac
We kept all the strangers off his back

(Go away)
Everything's relative
(Go away Albert's mother say to me)
We are his relatives and he don't need any non-relatives

Talent is an asset
You've got to understand that
Talent is an asset
And little Albert has it
Talent is an asset
And Albert surely has it

One day, he'll sever his apron strings
All of the while he'll be scribbling things, genius things
Look at Albert isn't he a sight
Growing, growing at the speed of light

(Go away)
Everything's relative
(Go away Albert's mother say to me)
We are his relatives and he don't need any non-relatives

Talent is an asset
And little Albert has it
(Go away)
Talent is relative
(Go away)
That's hypothetical
(Go away)
We are his relatives
(Go away)
That's parenthetical

(Go away)
Spare your superlatives
(Go away)
There's the receptacle
(Go away)
There's the receptacle
(Go away)
Leave Albert's study room
(Go away)
Leave Albert's happy room
(Go away)
Leave Albert's neighborhood

(Go away)
Leave Albert's city, too
(Go away)
Leave Albert's country seat
(Go away)
Leave Albert's coun-rer-y
(Go away)
Leave Albert's continent
(Go away)
Leave Albert's hemisphere
(Go away)
Leave Albert's planet, too

(Go away)
Leave Albert's universe
(Go away)
No one must see him now
(Go away)
Only the medical
(Go away)
No one must downgrade him
(Go away)
Don't be to cynical
(Go away)
Don't be to critical

(Go away)
Cancel the magazines
(Go away)
They're much to political
(Go away)
Don't buy him any jeans
(Go away)
They're much to casual
(Go away)
Talent is relativeCaptcha
Piosenkę Sparks Talent Is An Asset przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Talent Is An Asset, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Talent Is An Asset. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Sparks Talent Is An Asset w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.