Ice Machine


Running through my head secretly
Shout at the boys in the factory
I'll ring you on the telephone silently
Like blood, like the wine in the darkroom sea

A letter, once composed
Seven years long and as tall as a tree
Reading on the wall
Efficient, efficiency

Resurrect, as a feeling
on my window, of a past reunion
A vision of a picture
like the city and the air we breathe

She stood beside me once again
I knew her face
We met before, in the street
recalling all the children dancing at our feet
Their dancing feetCaptcha
Piosenkę S.P.O.C.K Ice Machine przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ice Machine, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ice Machine. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę S.P.O.C.K Ice Machine w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.