Dreams For You


I can hear him preach
I can hear the words
I see his tears
I feel his hurts

And I know that he tried
I know that he did
I know that he loved

One Sunday morning
Daddy preached about dreams
He preached about you
He preached about me
And I remember I cried
Oh how I cried

I was told I was a dreamer
Wanting things I couldn't have
But daddy preached about my dreams that day
And daddy here I am
Singing my song
I'm singing my dreams for you

And I know that he tried
I know that he did
I know that he loved

I was told I was a dreamer
Wanting things I couldn't have
But daddy preached about my dreams that day

And daddy here I am
Singing my song
I'm singing my dreams for youCaptcha
Piosenkę Susan Aglukark Dreams For You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dreams For You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dreams For You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Susan Aglukark Dreams For You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.