20th Century Boy


Friends say it's fine
Friends say it's good
Everybody says it's just like rock and roll
I move like a cat
Charge like a ram
Sting like a bee
Babe I want to be your man
Well it's plain to see
You were meant for me
Yea I'm your toy
Your 20th century boy
Fly like a plane
Drive like a car
Ball like a hound
Babe I want to be your man
20th century boy
I want to be your toy
20th century boy
I want to be your toyCaptcha
Piosenkę T-Rex 20th Century Boy przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke 20th Century Boy, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki 20th Century Boy. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę T-Rex 20th Century Boy w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.