Cosmic Dancer


I was dancing when I was twelve
I was dancing when I was aaah
I danced myself right out the wom
Is it strange to dance so soon
I danced myself right out the wom

I was dancing when I was eight
Is it strange to dance so late
I danced myself into the tom
Is it strange to dance so soon
I danced myself into the tom

Is it wrong to understand
The fear that dwells inside a man
What's it like to be a loon
I liken it to a balloon

I danced myself out of the wom
Is it strange to dance so soon
I danced myself into the tom
But when again once more

I danced myself out of the wom
Is it strange to dance so soon
I danced myself out of the wombCaptcha
Piosenkę T-Rex Cosmic Dancer przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cosmic Dancer, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cosmic Dancer. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę T-Rex Cosmic Dancer w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.