Lean Woman Blues


Lean love
All you give to me
Is lean love
I'm like a beggar in the sand
With the sky in his hand
And I'm blue

Black day all you give to me
Are your wild ways
Well you're the love of my life
And then you gorge me with a knife
And I'm blue

Lightening
All the heavy world
Is frightening
I'm like a beggar in the sand
On the beach of the land of you
And I'm blueCaptcha
Piosenkę T. Rex Lean Woman Blues przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lean Woman Blues, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lean Woman Blues. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę T. Rex Lean Woman Blues w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.