Lean Woman Blues


Lean love
All you give to me
Is lean love
I'm like a beggar in the sand
With the sky in his hand
And I'm blue

Black day all you give to me
Are your wild ways
Well you're the love of my life
And then you gorge me with a knife
And I'm blue

Lightening
All the heavy world
Is frightening
I'm like a beggar in the sand
On the beach of the land of you
And I'm blueCaptcha
Liedje T. Rex Lean Woman Blues is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lean Woman Bluesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje T. Rex Lean Woman Blues downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lean Woman Blues in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.