Planet Queen


Planet Queen
Perchance to dream
She used my head
like an exploder
The Planet Queen

The worlds the same
I am to blame
She used my head
like a revolver
The world's the same

Well it's all right
Love is what you want
Flying saucer take me away
Give me your daughter

Dragon head
Machine of lead
Cadillac King
Dancer in the midnight
Dragon head

Planet Queen
Perchance to dream
She used my head
like a revolver
The world's the sameCaptcha
Piosenkę T. Rex Planet Queen przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Planet Queen, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Planet Queen. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę T. Rex Planet Queen w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.