Reach For The Sky


I see a man out in the cold There's something there I see it in his eyes He
wonders how to make it through the night and the days to come for the rest
of his life

Reach for the sky Can't you hear me Can't you see me Reach for the sky So
out of touch Why don't you reach for the sky
I see a tear Coming down from his eyes A cry for help Echoes in my head I
wonder why He stands here all alone He reaches out for the rest of his lifeCaptcha
Piosenkę Tad Morose Reach For The Sky przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Reach For The Sky, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Reach For The Sky. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Tad Morose Reach For The Sky w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.