The Trader Of Souls


Oh Merchant, yes merchant The trader of souls The bringer of darkness
Damnation and cold In secret betrayal with cunning and lies he steals you,
Deceives you There's fire in his eye

A strange world of neon of light by your side There's paradise waiting
The stranger remembers the lines in your face Through ages that follow his
Due stays the same Collecting his children still fire in his The burning
Desire consuming their minds
A strange world of neon of light by your side There's paradise waiting

A long way from grandeur It's passing you by Merchant, oh merchant an angel
Of light The trader of souls Believe me he's lying The trader of souls
Believe me he's dyingCaptcha
Piosenkę Tad Morose The Trader Of Souls przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Trader Of Souls, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Trader Of Souls. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Tad Morose The Trader Of Souls w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.