Can't Get Lucky


(J Brewster-Throckman)
Have you ever wondered why things turn out wrong?
You keep on trying but you just can't get it on,
Always lived by the rules, keeping the company of fools,
You can't get lucky, in your life
You walk along the thin edge of the night
Never touched a lady till you were nineteen,
The only thing that happened, happened in your dreams
You can't get lucky, in your life
You walk along the thin edge of the knife
Watch out, if you fall you won't survive
You work all day trying to succeed
But you never get enough of what you need
You can't get lucky, in your life, you can't get lucky, in your life
You walk along the thin edge of the knife
Watch out, if you fall you won't survive
Look inside the window, there's another world outside,
Take a walk out through your door, there's no need to hide
Have you ever wondered why things turn out wrong?
You keep on trying but you just can't get it on,
Always lived by the rules, keeping the company of fools,
Your face is getting drawn, your shoes are thin
You look like you don't know where you've been
Well you can't get lucky, in your lifeCaptcha
Piosenkę The Angels Can't Get Lucky przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Can't Get Lucky, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Can't Get Lucky. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The Angels Can't Get Lucky w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.