Between You And Me


Won't you come over?
You know that you want to
How does it feel to know
I still want you?

Why do we always seem,
To want what we can't have?
Lessons learned
But then I listen to my heart,
And it says still run back for more

I'm happy for you
I'm sure that he really loves you
But it breaks my heart,
To know I can't hold you

It's just hard to think
I'll never get the chance
To say your mine
But every time you hear this song
You'll know you've made a mark
On my heart and my mindCaptcha
Piosenkę The Ataris Between You And Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Between You And Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Between You And Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The Ataris Between You And Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.