Between You And Me


Won't you come over?
You know that you want to
How does it feel to know
I still want you?

Why do we always seem,
To want what we can't have?
Lessons learned
But then I listen to my heart,
And it says still run back for more

I'm happy for you
I'm sure that he really loves you
But it breaks my heart,
To know I can't hold you

It's just hard to think
I'll never get the chance
To say your mine
But every time you hear this song
You'll know you've made a mark
On my heart and my mindCaptcha
Liedje The Ataris Between You And Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Between You And Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Ataris Between You And Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Between You And Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.