Driven To Tears


How can you say that your not responsible?
What does it have to do with me?
What is my reaction, what should it be?
Confronted by this latest atrocity

Driven to tears
Driven to tears
Driven to tears

Hide my face in my hands, shame wells in my throat
My comfortable existance is reduced to a shallow meaningless party
Seems that when some innocent die
All we can offer them is a page in a some magazine
Too many cameras and not enough food
'Cause this is what we've seen

Driven to tears
Driven to tears
Driven to tears

Protest is futile, nothing seems to get through
What's to become of our world, who knows what to do

Driven to tears
Driven to tears
Driven to tears

Driven to tears
Driven to tears
Driven to tearsCaptcha
Piosenkę The Police Driven To Tears przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Driven To Tears, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Driven To Tears. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The Police Driven To Tears w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.