Save The Country


Come on, people! Come on, children!
Come on down to the glory river
Gonna wash you up, and wash you down,
Gonna lay the devil down, gonna lay that devil down
I got fury in my soul, fury's gonna take me to the glory goal
In my mind I can't study war no more
Save the people! Save the children! Save the country now!
Come on, people! come on, children!
Come on down to the glory river
Gonna wash you up and wash you down
Gonna lay the devil down, gonna lay that devil down
Come on people! Sons and mothers!
Keep the dream of the two young brothers
Gonna take that dream and ride that dove
We could build the dream with love, I know,
We could build the dream with love, I know,
We could build a dream with love, children,
We could build the dream with love, oh people,
We could build the dream with love, I know,
We could build the dream with love

Come on, people! Come on, children!
There's a king at the glory river
And the precious king, he loved the people to sing;
Babes in the blinkin' sun sang
We Shall OvercomeCaptcha
Piosenkę Thelma Houston Save The Country przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Save The Country, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Save The Country. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Thelma Houston Save The Country w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.