Light My Fire


(Jim Morrison, John Densmore, Ray Manzarek, Robby Krieger)

You know that it would be untrue
You know that it would be lie
If i was to say to you
Girl we couldn't get much higher

The time to hesitate is true
No time to wallow in the mire
Try now we can only lose
And our love becomes a funeral fire

The time to hesitate is true
No time to wallow in the mire
Try now we can only lose
And our love becomes a funeral fire

[Chorus:]

Come on baby light my fire
Come on baby light my fire
Try to set the night on fire

The time to hesitate is true
No time to wallow in the mire
Try now we can only lose
And our love becomes a funeral fire

[Chorus]

You know that it would be untrue
You know that it would be a lie
If i was to say to you
Girl we couldn't get much higher

[Chorus]Captcha
Piosenkę UB40 Light My Fire przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Light My Fire, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Light My Fire. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę UB40 Light My Fire w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.