Outrage


It's about time that we go into mother fucking rampage
I'm in an outrage
An everybodies looking at me like I'm locked up in a cage
Get up out my face
You don't know my place
Shit hits the fan and you blame it on my race

But you don't know what's true
And your acting like you knew
When your peeping out your window
Like you know what I do
FaggotCaptcha
Piosenkę V-mob Outrage przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Outrage, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Outrage. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę V-mob Outrage w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.