Transparent


I see right through you
I see right through you
I see right through you
I see right through you

I am my own worst enemy
Look at me and tell me what you see
Can you see inside of me
All that's left of me is a memory

It fucks with my mind I can't even hear what you say
Inside my head is far from here anyway
I look around and all I see is how to be
It's not for me so now I'm here to let you see

Away away I always run away
I should listen to what you have to say
To you to me I never will make you see
There's something locked away down inside of me

It fucks with my mind I can't even hear what you say
Inside my head is far from here anyway
I look around and all I see is how to be
It's not for me so now I'm here to let you see

Die (too)
Now take my life
I can not feel
The pain you bring
My way I'm torn

I can't see when you look at me never know what to say
I can't see look inside me

I see right through you
Right through you
I see right through you
Right through
I see right through you
Right through you
I see right through you

Never can I decide a way to see
You know that I would never want to be
The way that I appear is agony
I am losing myself to misery

I see right through you
Right through you
I see right through you
Right through
I see right through you
Right through you
I see right

Interrupt my destiny I can't turn around watch you break free
I reach deep inside of me it's a fucking mental thing
Can't overcome the way I feel
It's grown into a part of me
Never see what others see I think its called insanity

I know you can't fucking silence me
So let go of the way you label me
I don't know how it feels to be like me
I don't show everything you need to see
I grow all the pain inside of me
So just go

I can't see when you look at me never know what to say
I can't see look inside me

I see right through you
Right through you
I see right through you
Right through
I see right through you
Right through you
I see right through you

Never can I decide a way to see
You know that I would never want to be
The way that I appear is agony
I am losing myself to misery

I see right through youCaptcha
Piosenkę V-mob Transparent przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Transparent, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Transparent. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę V-mob Transparent w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.