Ain't Nothing But Love


-:¦:-BRiDGE-:¦:-
JUST REALiZED i CAN'T BELiEVE JUST WHAT, i'VE FOUND
ENOUGH THAT A KiSS CAN JUST LiFT MY FEET OFF, THE GROUND
AND SO MANY WAYS THAT i WANT TO LOVE YOU EVERYDAY
SO MANY THiNGS THAT i WANT TO LEARN, SHOW ME YOUR WAY

-:¦:-VERSE 1-:¦:-
SHOULD'VE KNOWN, WHEN i LOOKED iN TO THOSE,
EYES,THAT i WAS GONNA BE, FREE-
FROM THE BONDAGE OF THOSE, WHO NEVER LOVED ME
AND i, SHOULD'VE KNOWN, WHEN YOU SiMPLY TOUCHED MY HAND
THAT, YOU WOULD UNDERSTAND
ALL OF MY WANTS, AND ALL OF MY NEEDS
YOU WERE SENT ALONG, TO LOVE ME, AND OH

-:¦:-CHORUS-:¦:-
AiN'T NOTHiN' BUT LOVE (THAT'S WHAT iT iS)
AND iT'S GETTiN' SWEETER AND SWEETER
LiKE HEAVEN ON EARTH
WON'T YOU JUST GiVE ME MORE AND MORE

-:¦:-VERSE 2-:¦:-
YOU LOVE ME BABY, WiNTER SPRiNG SUMMER AND FALL, OH OH OH-
AND iT'S, LiKE i'M BLiNDED
I SEE NO ONE BUT YOU AT ALL, NO OH-
JUST THE SOUND OF YOUR VOiCE, GiVES ME
CHiLLS UP MY SPiNE YEAH
OOH iT JUST THRiLLS ME WHEN YOU, LOVE ME ALL NiGHT
YOUR LiPS SPEAK TO ME
IN A LANGUAGE i NEVER KNEW
BUT OH HOW i UNDERSTAND MY HEART
WHEN iT FEELS THE LOVE, FROM YOU--

-:¦:-CHORUS-:¦:-

-:¦:-BRiDGE-:¦:-Captcha
Piosenkę Vivian Green Ain't Nothing But Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ain't Nothing But Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ain't Nothing But Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Vivian Green Ain't Nothing But Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.