Music


[Verse 1:]

As far back as I recall
You've played a major part
Inspired me to see my place, in life
You give me reason to create
Everyday is brand new
There's something you introduce
And you've touched me in those places
That no one but you can reach

[Hook:]

You take me to this high
I feel like I can fly
The melodies you send me (la da da da da da)
The music of my heart
The music of my mind
The music of my soul, the music in me

[Verse 2:]

And here I am at this place
I've tried to get to all my life
Where I can give you all my love, so much
Where many people we can touch
I won't disappoint you
Show me the world I'll go with you
No limitations to our journey
Please help me be all I can be

[Hook twice]

[Bridge:]

I've been in love with you(with you)
with you all my life(all my life)
Through everything it's been just you and I(you and I)
You know my thoughts, what is deep inside
You allow me to interpret them through you

[Hook]Captcha
Piosenkę Vivian Green Music przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Music, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Music. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Vivian Green Music w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.