Zipper Pig


Zipperpig, Zipperpig, Zipperpig, Oh
Zipperpig, Zipperpig, Zipperpig, Oh

I got the call at 333
I arrived at the scene
It was a masonic conspiracy
You don't know what I mean

Crystal meth lab raid
Was the scene of my shame
All my skin got burned away
Now you know my name

Zipperpig, Zipperpig, Zipperpig, Oh
Zipperpig, Zipperpig, Zipperpig, Oh

All their planted evidence
Was 911 around me
Exploded in my face
Hot as 33 degrees!
Bad Mason, Bad Cop
I was really mean
All my skin was burned away
No time to scream
I was once a human being
Just like you and you
Now I'm in a drippy mess
My face was turned to goo
I want vengeance on the ones
Who burned me black and blue
But I know I'll never touch them
I guess you'll have to do

Zipperpig, Zipperpig, Zipperpig, Oh
Zipperpig, Zipperpig, Zipperpig, Oh
Zipperpig, Zipperpig, Zipperpig, Oh
Zipperpig, Zipperpig, Zipperpig, Oh
AAAAAGGGGGGHHHHHHHCaptcha
Piosenkę X-Cops Zipper Pig przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Zipper Pig, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Zipper Pig. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę X-Cops Zipper Pig w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.