Unbeliever


I can't believe in the world anymore,
it's let me down so many times (its let me down)
I've been so led astray,
who knows what's wrong or right I believed and i was so blind
Unbeliever in this world of lies,
Unbeliever these lies I despise
Take what you want and take it for yourself,
this is what I have learned (not anymore)
This is a one for one society of greed and I've had enough (I've had enough)
Unbeliever-it's let me down so many times
Unbeliever-I have beleived and been so blindCaptcha
Piosenkę xDISCIPLEx A.D. Unbeliever przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Unbeliever, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Unbeliever. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę xDISCIPLEx A.D. Unbeliever w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.