South Side of the Sky


(Jon Anderson/Chris Squire)

A river a mountain to be crossed
The sunshine in mountains sometimes lost
Around the south side so cold that we cried
Were we ever colder on that day a million
Miles away
It seemed from all eternity

Move forward was my friend's only cry
In deeper to somewhere we could lie
And rest forthe the day with cold in the way
Were we ever colder on that day a million
Miles away
It seemed from all eternity

The moments seemed lost in all the noise
A snow storm a stimulating voice
Of warmth of the sky of warmth when you die
Were we ever warmer on that day a million
Miles away
We seemed from all eternity

The sunshine in mountains sometimes lost
The river can disregard the cost
And melt in the sky warmth when you die
Were we ever warmer on that day a million miles away
We seemed from all of eternityCaptcha
Piosenkę Yes South Side of the Sky przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke South Side of the Sky, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki South Side of the Sky. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Yes South Side of the Sky w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.