Faces


You come to church so often, say you live your life
You come and go as if you're always doing right
You act as if you own the world and run it too
If you could you would still act the way you do
When you are away I see you acting fake,
when you get around me I see you try like me
I can't believe the things you say when I'm not there
Half the things you said I do not even care
Seeing different people act different ways
You go from place to place you're still acting the same
You get around me and you put on a class act
You get around me and you try not looking backCaptcha
Piosenkę Yesterdays Hero Faces przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Faces, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Faces. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Yesterdays Hero Faces w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.