Letra da música de Freek de Jonge: Een Vrouw Alleen

Een Vrouw Alleen


Ik zit hier maar te zitten in mijn woning
Muren komen op mij af
Muren vol herinneringen
Aan hem, om wie ik alles gaf
Hem hoefde ik niks uit te leggen
Mij begreep hij ook meteen
Ik hoor hem, vlak voordat hij stierf, nog zeggen
"Lieveling, blijf niet te lang alleen"

Misschien moet ik naar andere landen
Zwerven gaan, op zoek naar hem
Mijn lichaam vraagt om andere handen
Mijn hoofd verlangt een andere stem
Ik zou zo graag de wonden helen
Waar moet ik met mijn liefde heen
Ik zou zo graag mijn leven delen
Wat moet een mens
Een vrouw alleen

Ik hoor ze achter me wel praten
Mannen aan de bar in het cafe
Ale er maar een gat in zit, zo gaat het
En: schatje, ga je even met me mee
Die rotkop, leg je toch gewoon een krant op
Benen leg je op den duur opzij
Het is net of je hem in een lekke band stopt
Zo praten ze daar over mij

Misschien moet ik naar andere landen
Zwerven gaan, op zoek naar hem
Mijn lichaam vraagt om andere handen
Mijn hoofd verlangt een andere stem
Ik zou zo graag de wonden helen
Waar moet ik met mijn liefde heen
Ik zou zo graag mijn leven delen
Wat moet een vrouw
Een mens alleenCaptcha
A canção da Freek de Jonge Een Vrouw Alleen é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Een Vrouw Alleen, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Freek de Jonge Een Vrouw Alleen. Nós tentamos as reproduzir as letras de Een Vrouw Alleen de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Freek de Jonge Een Vrouw Alleenno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.