Motive


In your naked blood flow
With a scream you flee me now
Who really needs a motive?
In your perfect Eden
Everyone's a reason now
Who really needs a motive?

In every word you say
I sense the blasphemy
In every word you say
I can feel you running through me
Won't you free me?
Won't you show me?
Won't you heal me?
Won't you save?

In your naked blood flow
With a scream you kill me now
Who really needs a motive?
In your perfect Eden
I'm the virus feeding now
Who really needs a motive?

In every word you say
I sense the blasphemy
In every word you say
I can feel you running through me
Won't you free me?
Won't you show me?
Won't you heal me?
Won't you?

Shut out the laughs in every eye I see
The vacant front line desperation this wave erasing me
Should I collapse into these eyes I see?
Into the front line desperation
Into this wave

Erased said now you know
And when you seem alone you see this wave this wave
(Chorus out)Captcha
Widget
Liedje Acroma Motive is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Motivemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Acroma Motive downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Motive in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.