Orbitals


I cannot see the end just time before me
I lost my youth and now there's no returning
I cannot here the wisdom words below me
And if I fall is it just the ending?
It seems that I am lost in orbit
Somehow I knew it all along

We grow become the brightest
Fight the orbits as they drive us
We grow become the brightest
Lost in wisdom

We deteriorate it's on more day of dying
We deteriorate lost in Orbitals
We deteriorate
Wait for truth until the end and then it's too late
One by one we reach the atmosphere and fall to earth

I cannot see you cannot hear you
Lost in orbit I can't stop moving
I cannot hear the wisdom words below me
I dream of falling hoping words will reach me

We grow become the brightest
Fight the orbits as they drive us
We grow become the brightest
Lost in wisdom

We deteriorate its one more day of dying
We deteriorate lost in Orbitals
We deteriorate
We wait for truth until the end and then it's too late
One by one we reach the atmosphere and fall
We fall
A never ending fall
We fall

We deteriorate its one more day of dying
We deteriorate trade innocence for wisdom
We deteriorate its one more day of dying
We deteriorate lost in Orbitals
We've lost it allCaptcha
Widget
Liedje Acroma Orbitals is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Orbitalsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Acroma Orbitals downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Orbitals in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.